search_api_autocomplete
20.

Kan een rechtspersoon effectieve leider zijn?

Een rechtspersoon kan geen effectieve leider zijn. De personen belast met de effectieve leiding zijn uitsluitend natuurlijke personen.