search_api_autocomplete
22.

Kan ik mijn dossier per gewone post indienen?

Kredietgevers en tussenpersonen moeten hun dossier langs elektronische weg indienen via de onlineapplicatie. Ook iedere wijziging in het vergunnings- of inschrijvingsdossier moet via de applicatie aan de FSMA worden meegedeeld.

U kan dus niet langer een nieuwe aanvraag of een dossierwijziging per e-mail of per post bij de FSMA indienen.