search_api_autocomplete
149.

Kan ik mijn dossier nu al indienen als ik mijn activiteit pas volgend jaar wil starten?

Als u nog niet actief bent, moet u in de online applicatie de gewenste datum ingeven waarop u met uw activiteit wil starten. U mag pas daadwerkelijk starten na goedkeuring van uw dossier door het directiecomité van de FSMA. 

Als de goedkeuring door de FSMA na de gewenste startdatum ligt, moet u bijgevolg op deze goedkeuring wachten alvorens te starten. Uw naam zal vanaf de datum van goedkeuring worden opgenomen in het register. De FSMA publiceert een register van ingeschreven tussenpersonen per bemiddelingsactiviteit.

Als de goedkeuring door de FSMA voor de gewenste startdatum ligt, zal u pas op de aangegeven startdatum mogen starten. Uw naam zal vanaf deze startdatum worden opgenomen in het register.

Let op: U moet uw bemiddelingsactiviteit binnen de 6 maanden na de goedkeuring van uw dossier starten, zo niet kan u uit het register worden geschrapt.