search_api_autocomplete
149.

Kan ik mijn dossier nu al indienen als ik mijn activiteit pas volgend jaar wil starten?

U moet in de online applicatie Cabrio de gewenste datum ingeven waarop u met uw activiteit wil starten. U kan in de online applicatie een gewenste startdatum tot 6 maanden in de toekomst opgeven. U mag pas daadwerkelijk starten na goedkeuring van uw dossier door het directiecomité van de FSMA. 

Als de goedkeuring door de FSMA na de gewenste startdatum ligt, moet u bijgevolg op deze goedkeuring wachten alvorens te starten. Uw naam zal vanaf de datum van goedkeuring worden opgenomen in het register. De FSMA publiceert een register van ingeschreven tussenpersonen per bemiddelingsactiviteit.

Als de goedkeuring door de FSMA vóór de gewenste startdatum ligt, zal u pas op de aangegeven startdatum mogen starten. Uw naam zal vanaf deze startdatum worden opgenomen in het register.

Let op: U moet uw bemiddelingsactiviteiten binnen de 6 maanden na de door de FSMA goedgekeurde inschrijvingsdatum starten, zo niet kan u uit het register worden geschrapt.