search_api_autocomplete
84.

Mag een kredietgever het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen?

Kredietgevers (ook deze die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen), die in België een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, mogen “het bedrijf van kredietbemiddelaar” zonder inschrijving als kredietbemiddelaar uitoefenen, als zij aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen.

Er zijn echter uitzonderingen. De volgende kredietgevers zullen het bedrijf van kredietbemiddelaar enkel mogen uitoefenen als zij vooraf in het register van de kredietbemiddelaars zijn ingeschreven:

  • de overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming die kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen of beleggingsondernemingen uit de Europese Economische Ruimte zijn;
  • de overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming die mobiliseringsinstellingen zijn;
  • de overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming die alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) zijn;
  • de overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming die instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) zijn.