search_api_autocomplete
305.

Mag ik als kredietgever die geen kredieten meer toestaat, maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen?

Als door de FSMA vergund kredietgever die geen kredieten meer toestaat maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, mag u de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder een inschrijving als kredietbemiddelaar te vragen, als u aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoet.

Een kredietgever mag deze bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor die kredietactiviteit(en) waarvoor hij een vergunning als kredietgever heeft.

U mag enkel bemiddelen voor kredieten van andere kredietgevers.