search_api_autocomplete
151.

Moet een beursvennootschap een afzonderlijke vergunning aanvragen als kredietgever?

Beursvennootschappen moeten een vergunning aanvragen om actief te zijn als kredietgever in consumentenkrediet. Zij moeten voldoen aan de vergunnings-en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op kredietgevers die onder prudentieel toezicht staan van de NBB