search_api_autocomplete
Home
151.

Moet een beursvennootschap een afzonderlijke vergunning aanvragen als kredietgever?

Beursvennootschappen moeten een vergunning aanvragen om actief te zijn als kredietgever in consumentenkrediet. Zij moeten voldoen aan de vergunnings-en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op kredietgevers die onder prudentieel toezicht staan van de NBB