search_api_autocomplete
152.

Moet een instelling voor elektronisch geld een afzonderlijke vergunning aanvragen als kredietgever?

Instellingen voor elektronisch geld moeten een vergunning aanvragen om actief te zijn als kredietgever in consumentenkrediet en/of in hypothecair krediet. Zij moeten voldoen aan de vergunnings-en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op kredietgevers die onder prudentieel toezicht staan van de NBB.