search_api_autocomplete
24.

Moet een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten zich inschrijven om aan kredietbemiddeling te mogen doen?

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die geen kredietgever is en die wil bemiddelen in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet moet vooraf een aanvraag indienen bij de FSMA. Dit geldt ook voor wie al is ingeschreven in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. Pas nadat deze persoon ingeschreven is in het register kan hij starten met zijn activiteit als kredietbemiddelaar.

Deze voorwaarde geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet.