search_api_autocomplete
69.

Moet een verzekeringstussenpersoon zich inschrijven om aan kredietbemiddeling te mogen doen?

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen kredietgever is en die wil bemiddelen in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet moet vooraf een aanvraag indienen bij de FSMA. Dit geldt ook voor wie al is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen. Pas nadat deze persoon ingeschreven is in het register kan hij starten met zijn activiteit als kredietbemiddelaar.

Deze voorwaarde geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet.