search_api_autocomplete
317.

Moet een VVD steeds een examen in kredietbemiddeling afleggen?

Ja, tenzij het gaat om een VVD die in aanmerking kwam voor een vrijstelling tijdens het overgangsregime. Die VVD blijft van deze vrijstelling genieten.