search_api_autocomplete
155.

Moeten werkgevers die een nevenactiviteit als kredietgever uitoefenen, een vergunning aanvragen?

Werkgevers die als nevenactiviteit kredieten toestaan aan hun werknemers zijn volledig vrijgesteld van de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden indien :

  • de kredietovereenkomsten ofwel rentevrij zijn ofwel toegekend worden aan een lager kostenpercentage dan gebruikelijk is op de markt;
  • de kredietovereenkomsten niet aan het publiek in het algemeen worden aangeboden.