search_api_autocomplete
156.

Op welke manier bevestigt de FSMA de vergunning of inschrijving?

Als uw aanvraag tot inschrijving werd goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u, via uw professioneel e-mailadres, een bevestiging van deze inschrijving met als bijlage een bevestigingsbrief.

Als uw aanvraag tot vergunning werd goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u per post een bevestigingsbrief.

Als uw aanvraag tot inschrijving of vergunning werd geweigerd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u een ter post aangetekende weigeringsbrief.

Iedere vergunde kredietgever of ingeschreven  tussenpersoon verschijnt ook op de lijst van vergunde kredietgevers of op de lijst van ingeschreven tussenpersonen.