search_api_autocomplete
Home
156.

Op welke manier bevestigt de FSMA de vergunning of inschrijving?

Als uw aanvraag tot inschrijving werd goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u, via uw professioneel e-mailadres, een bevestiging van deze inschrijving met als bijlage een bevestigingsbrief.

Als uw aanvraag tot vergunning werd goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u per post een bevestigingsbrief.

Als uw aanvraag tot inschrijving of vergunning werd geweigerd door het directiecomité van de FSMA ontvangt u een ter post aangetekende weigeringsbrief.

Iedere vergunde kredietgever of ingeschreven  tussenpersoon verschijnt ook op de lijst van vergunde kredietgevers of op de lijst van ingeschreven tussenpersonen.