search_api_autocomplete
75.

Vanaf wanneer zal de online toepassing van de FSMA beschikbaar zijn?

De online applicatie is beschikbaar voor het verwerken van alle vergunnings- of inschrijvingsaanvragen en de wijzigingen daaraan, zowel van de kredietgevers als van de tussenpersonen in kredietbemiddeling, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.