search_api_autocomplete
262.

Voor welke ondernemingen mag ik als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten optreden ?

U mag als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in België enkel samenwerken met gereglementeerde ondernemingen die door de FSMA of de Nationale Bank zijn vergund of geregistreerd.

U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de onderneming.