search_api_autocomplete
216.

Voor welke verzekeringsondernemingen mag ik als verzekeringstussenpersoon optreden ?

U mag als verzekeringstussenpersoon in België enkel samenwerken met verzekeringsondernemingen

  • die een vergunning als verzekeringsonderneming hebben verkregen van de NBB ;
  • of die een vergunning als verzekeringsonderneming hebben verkregen van een buitenlandse toezichthouder én opgenomen zijn op de lijst van buitenlandse ondernemingen die in België actief mogen zijn.

U kan op de website van de NBB nagaan welke verzekeringsondernemingen in België actief mogen zijn. U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming.