search_api_autocomplete
263.

Waarover gaan de examens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ?

De examens inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten zijn opgebouwd in vier modules.

Zij omvatten 2 basismodules en 2 specialisatiemodules.

Basismodules :

  1. Basisbeginselen van het bank-en financiewezen
  2. Compliance

Specialisatiemodules:

  1. Betalingsverkeer en spaarproducten
  2. Beleggingsproducten en beleggingsadvies