search_api_autocomplete
263.

Waarover gaan de examens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ?

De examens inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten zijn opgebouwd in vier modules.

Zij omvatten 2 basismodules en 2 specialisatiemodules.

Basismodules :

    Module 1 - Basisbeginselen van het bank-en financiewezen

    Module 2 - Compliance

Specialisatiemodules:

    Module 3 - Betalingsverkeer en spaarproducten

    Module 4 - Beleggingsproducten en beleggingsadvies