search_api_autocomplete
218.

Waarover gaan de examens 'herverzekeringsdistributie'?

Voor herverzekeringsdistributie gaat het examen over de volgende materies:

 • de Belgische verzekeringsmarkt;
 • de toepasselijke wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten en betreffende de distributie van verzekeringsproducten, wetgeving inzake consumentenbescherming, gegevensbescherming en witwaswetegeving en de geldende fiscale, sociale en arbeidswetgevingen;
 • de principes betreffende de afhandeling van klachten;
 • de algemene beginselen voor de behandeling van schadegevallen;
 • de principes voor de toepassing van de gedragregels, waaronder de beoordeling van de behoeften van klanten en het beheer van belangenconflicten;
 • de normen van de bedrijfsethiek;
 • de financiële begrippen, waaronder een theoretische basiskennis van de voornaamste verzekeringstakken en hun kenmerken, alsook de voornaamste spaar- en beleggingsproducten, evenals de werking van de Belgische pensioenregeling.

Indien de herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming, verzekeringen distribueert betreffende één of meer van de niet-levensverzekeringstakken, dienen zij een bijkomende theoretische kennis te bezitten. Deze examens gaan over volgende onderwerpen:

 • de voornaamste niet-levensverzekeringstakken, hun kenmerken en de eraan verbonden risico's;
 • de specificiteiten inzake de toepasselijke wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten behorende tot de niet-levensverzekeringsbranches, de relevante belastings- en sociale wetgeving en arbeidsrecht;
 • de specificiteiten inzake schade afhandeling in niet-leven;
 • de specificiteiten inzake de toepassing van de gedragsregels, waaronder de beoordeling van de behoeften van de klant in niet-leven en het beheer van belangenconflicten.

Indien de herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming verzekeringen distribueert behorende tot één of meerdere levensverzekeringsbranches (zonder beleggingscomponent), dienen zij een bijkomende theoretische kennis te bezitten. Deze examens gaan over volgende onderwerpen:

 • de levensverzekeringstakken, hun kenmerken en de eraan verbonden risico's;
 • de specificiteiten van de toepasselijke wetgeving inzake levensverzekeringsovereenkomsten, wetgeving inzake gegevensbescherming, anti-witwaspraktijken en relevante belastingwetgeving, relevante sociale wetgeving en arbeidsrecht;
 • de organisatie en gegarandeerde opbrengsten van het pensioenstelsel van België;
 • de verzekeringsmarkt en andere relevante markten voor financiële diensten;
 • de specificiteiten inzake de toepassing van de gedragsregels, waaronder de beoordeling van de behoeften van de klant in levensverzekeringen en het beheer van belangenconflicten;

Indien de herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming verzekeringen met een beleggingscomponent distribueert, dienen zij een bijkomende theoretische kennis te bezitten. Deze examens gaan over volgende onderwerpen:

 • de verzekeringen met een beleggingscomponent, inclusief de voorwaarden en nettopremies en, in voorkomend geval, gegarandeerde en niet-gegarandeerde opbrengsten;
 • de voor- en nadelen van verschillende beleggingsopties voor verzekeringnemers;
 • de financiële risico's die gedragen worden door verzekeringnemers;
 • de polissen die risico's bij leven dekken en andere spaarproducten.