search_api_autocomplete
28.

Waarover gaat het examen bemiddeling consumentenkrediet?

Voor consumentenkrediet gaat het examen over volgende onderwerpen:

  • de Belgische markt inzake consumentenkrediet;
  • de wetgeving met betrekking tot het consumentenkrediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
  • een basiskennis inzake de huwelijksvermogensstelsels;
  • de verschillende soorten van consumentenkredieten;
  • de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
  • het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst inzake consumentenkrediet;
  • de bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
  • de witwaswetgeving.

U moet slagen voor dit examen om aan te tonen dat u de vereiste theoretische kennis bezit.