search_api_autocomplete
29.

Waarover gaat het examen bemiddeling hypothecair krediet?

Voor hypothecair krediet gaat het examen over volgende onderwerpen:

 • het Belgische financiële en economische landschap;
 • de Belgische markt inzake hypothecair krediet;
 • de wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
 • een basiskennis inzake de huwelijksvermogensstelsels;
 • de hypothecaire kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden;
 • het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van hypothecair krediet;
 • de procedures voor het aankopen van een onroerend goed;
 • de organisatie en de werking van de kadastrale registers;
 • de zekerheden en hun waardebepaling;
 • de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
 • de bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
 • de witwaswetgeving.

U moet slagen voor dit examen om aan te tonen dat u de vereiste theoretische kennis bezit.