search_api_autocomplete
266.

Wat is een "agent in bank- en beleggingsdiensten" ?

In bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is een agent een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening, en onder de volle verantwoordelijkheid, van

  • een kredietinstelling;
  • of een beleggingsonderneming; 
  • of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • of een instelling voor collectieve beleggingen;
  • of een beheerder van een alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen;
  • of een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • of een alternatieve-financieringsplatform dat beleggingsdiensten verleent.

Een agent in bank- en beleggingsdiensten kan slechts bemiddelen voor een enkele onderneming. Deze onderneming is de principaal van de agent.

De principaal moet vergund of geregistreerd zijn door de FSMA of de NBB.