search_api_autocomplete
Home
36.

Wat is een "agent in een nevenfunctie"?

Een agent in een nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor een of meer kredietgevers.

Er zijn 2 soorten agenten in nevenfunctie:

  • zij die kredieten aanbieden die uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die zij zelf verkopen;
  • zij die kredieten aanbieden die ook kunnen gebruikt worden voor goederen en diensten die zij niet zelf verkopen.

Dit onderscheid is belangrijk wat betreft de volgende inschrijvingsvoorwaarden: