search_api_autocomplete
36.

Wat is een "agent in een nevenfunctie"?

Een agent in een nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor een of meer kredietgevers.

Er zijn 2 soorten agenten in nevenfunctie:

  • zij die kredieten aanbieden die uitsluitend bestemd zijn voor goederen en diensten die zij zelf verkopen;
  • zij die kredieten aanbieden die ook kunnen gebruikt worden voor goederen en diensten die zij niet zelf verkopen.

Dit onderscheid is belangrijk wat betreft de volgende inschrijvingsvoorwaarden: