search_api_autocomplete
34.

Wat is een "bestuurder die geen effectief leider is"?

"Gewone" bestuurders (d.w.z. bestuurders die geen gedelegeerd bestuurder of lid van het directiecomité zijn) maken niet automatisch deel uit van de effectieve leiding. Dit hangt af van de feitelijke situatie.

Bij de bemiddelaars in consumentenkrediet gelden geen bijzondere wettelijke voorwaarden voor de bestuurders die geen effectieve leiders zijn. Hun identificatiegegevens moeten niet aan de FSMA worden meegedeeld. Zij worden niet door de FSMA gescreend.

Voor de bemiddelaars in hypothecair krediet geldt dat alle bestuurders over beroepskennis moeten beschikken. De bestuurders die geen effectief leider zijn kunnen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen voor een examen op het niveau van basiskennis. De verplichting tot geregelde bijscholing is niet op hen van toepassing.