search_api_autocomplete
Home
34.

Wat is een "bestuurder die geen effectieve leider is"?

"Gewone" bestuurders (d.w.z. bestuurders die geen gedelegeerd bestuurder of lid van het directiecomité zijn) maken niet automatisch deel uit van de effectieve leiding. Dit hangt af van de feitelijke situatie.

Voor de meeste tussenpersonen gelden geen bijzondere wettelijke voorwaarden voor bestuurders die geen effectieve leiders zijn. Hun identificatiegegevens moeten niet aan de FSMA worden meegedeeld. Zij worden niet door de FSMA gescreend.

De enige uitzondering zijn de bemiddelaars in hypothecair krediet : ten gevolge van de Europese Richtlijn 2014/17/EU moeten alle bestuurders over beroepskennis beschikken, tenzij ze onder de verder vermelde uitzondering vallen.

De bestuurders die géén effectief leider zijn en de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen mogen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet. Hierop geldt slechts één uitzondering.