search_api_autocomplete
Home
57.

Wat is een "centrale instelling" en wie kan ervan gebruik maken?

Een centrale instelling was een onderneming die voor rekening van meerdere tussenpersonen een gezamenlijke inschrijvingsaanvraag kon indienen.

De centrale instelling hield toezicht op de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden van haar tussenpersonen. Ze hield de bewijsstukken ter beschikking van de FSMA.

Met ingang van 28 december 2018 (voor verzekeringstussenpersonen) en met ingang van 1 juni 2019 (voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en kredietbemiddelaars) is het niet langer mogelijk om als centrale instelling nog nieuwe inschrijvingsaanvragen te behandelen. Alle nieuwe aanvragen gebeuren op individuele basis. De bestaande collectief ingeschreven tussenpersonen zullen worden overgedragen naar een individuele inschrijving.