search_api_autocomplete
57.

Wat is een "centrale instelling" en wie kan ervan gebruik maken?

Een centrale instelling was een onderneming die een gezamenlijke inschrijvingsaanvraag kon indienen voor rekening van meerdere tussenpersonen.

De centrale instelling hield toezicht op de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden door de betrokken tussenpersonen. Ze hield de bewijsstukken ter beschikking van de FSMA.

Sinds 28 december 2018 (voor verzekeringstussenpersonen) en 1 juni 2019 (voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en kredietbemiddelaars) is het niet langer mogelijk om nieuwe inschrijvingsaanvragen te behandelen als centrale instelling. Alle nieuwe aanvragen gebeuren op individuele basis. De bestaande collectief ingeschreven tussenpersonen zullen worden overgedragen naar een individuele inschrijving binnen de termijn en op de wijze die de FSMA zal bepalen en aan de centrale instellingen zal meedelen.