search_api_autocomplete
89.

Wat is een "digitaal certificaat" en waarom moet ik het gebruiken?

Een digitaal certificaat is een hulpmiddel om gebruikers van online applicaties op betrouwbare en efficiënte wijze te authentificeren. Door het gebruik van een digitaal certificaat op te leggen aan alle gebruikers van de online applicatie is de FSMA zeker van de identiteit van de persoon die een aanvraag tot inschrijving of vergunning indient.

De FSMA ondersteunt volgende digitale certificaten:

  • de Belgische elektronische identiteitskaart;
  • de Belgische elektronische vreemdelingenkaart;
  • het Isabel-certificaat;
  • het Globalsign Personal 3-certificaat.