search_api_autocomplete
37.

Wat is een "dochteronderneming"?

Een onderneming wordt beschouwd als dochteronderneming  wanneer een andere onderneming (de moeder) de bevoegdheid bezit om, in rechte of in feite, een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.