search_api_autocomplete
267.

Wat is een effectief leider 'bank'?

Een effectief leider 'bank' is een effectief leider van een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die

  • de theoretische kennis en de praktische ervaring heeft in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;
  • en binnen de onderneming actief is in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.