search_api_autocomplete
35.

Wat is een "geldig uittreksel uit het strafregister"?

Om geldig te zijn, moet het uittreksel uit het strafregister uitgereikt zijn conform artikel 596, § 1 van het wetboek van strafvordering, bestemd zijn voor gereglementeerde activiteiten en mag het niet ouder zijn dan drie maanden.