search_api_autocomplete
312.

Wat is een gereglementeerde onderneming?

Een gereglementeerde onderneming (soms ook "vergunde onderneming" genoemd) is een onderneming waarmee een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten mag samenwerken, hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten, hetzij als agent in bank- en beleggingsdiensten. Het gaat om de volgende ondernemingen:

  • kredietinstellingen;
  • beleggingsondernemingen;
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • instellingen voor collectieve belegging;
  • beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • alternatieve-financieringsplatformen die beleggingsdiensten verlenen.