search_api_autocomplete
329.

Wat is een gevolmachtigde onderschrijver?

De gevolmachtigde onderschrijver is:

  • een verzekeringstussenpersoon;
  • hij handelt als lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen;
  • hij is bevoegd om de dekking van risico’s te accepteren;
  • hij is bevoegd om verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren;
  • in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen.

De gevolmachtigde onderschrijver verzekert zelf geen enkel risico. De verzekeringsonderneming voor wie de gevolmachtigde onderschrijver optreedt, draagt het risico.

Overgangsregime: Ondernemingen die op 10 april 2019 waren ingeschreven als verzekeringstussenpersoon en activiteiten als gevolmachtigd onderschrijver uitoefenden, en die hiervan uiterlijk op 10 juli aan de FSMA een bevestiging stuurden, kunnen genieten van een overgangsregime tot 10 april 2020.

Meer informatie kan u terugvinden: