search_api_autocomplete
222.

Wat is een "herverzekeringsmakelaar" ?

In herverzekeringsdistributie is een herverzekeringsmakelaar een tussenpersoon die zijn distributieactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een herverzekeringsonderneming of meerdere herverzekeringsondernemingen die tot eenzelfde groep behoren.

Een herverzekeringsmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één herverzekeringsonderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één herverzekeringsonderneming of bij meerdere herverzekeringsondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij toch exclusief met één onderneming is verbonden of verplicht wordt om zijn productie te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep, kan hij geen makelaar meer zijn. Hij moet de FSMA daarvan op de hoogte brengen.