search_api_autocomplete
244.

Wat is een "herverzekeringstussenpersoon" ?

Een herverzekeringstussenpersoon is elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die geen herverzekeringsonderneming is, en die, tegen vergoeding, toegang heeft tot het herverzekeringsdistributiebedrijf of het herverzekeringsdistributiebedrijf uitoefent.

 

Er bestaan meerdere categorieën van tussenpersonen in herverzekeringsdistributie.