search_api_autocomplete
59.

Wat is een "kredietmakelaar"?

Een kredietmakelaar is een kredietbemiddelaar, met uitsluiting van een verbonden agent, een subagent of een agent in een nevenfunctie, die zijn bemiddelingsactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een of meerdere kredietgevers.

Een kredietmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief is verbonden is aan één kredietgever en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één kredietgever of bij meerdere kredietgevers van dezelfde groep. Zodra hij toch exclusief met één onderneming is verbonden of verplicht wordt om zijn productie geheel of gedeeltelijk te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep, kan hij geen makelaar meer zijn. Hij moet de FSMA daarvan op de hoogte brengen.