search_api_autocomplete
268.

Wat is een "makelaar in bank- en beleggingsdiensten" ?

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten oefent zijn bemiddelingsactiviteiten uit buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een of meerdere gereglementeerde ondernemingen. Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten kan enkel een rechtspersoon zijn.

De makelaar kan enkel met volgende ondernemingen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor zijn activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten :

  • een kredietinstelling;
  • een beleggingsonderneming; 
  • een beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • een instelling voor collectieve belegginen;
  • een beheerder van een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • een alternatieve-financieringsplatform die beleggingsdiensten verleent.

Deze ondernemingen moeten vergund of geregistreerd zijn door de FSMA of de NBB.

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één onderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij toch exclusief met één onderneming is verbonden of verplicht wordt om zijn productie te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep, kan hij geen makelaar meer zijn en moet hij de FSMA hiervan op de hoogte brengen.