search_api_autocomplete
268.

Wat is een "makelaar in bank- en beleggingsdiensten" ?

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten oefent zijn bemiddelingsactiviteiten uit buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan bij een of meer gereglementeerde ondernemingen te plaatsen. Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten kan enkel een rechtspersoon zijn.

De makelaar kan enkel met de volgende ondernemingen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor zijn activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten :

  • een kredietinstelling;
  • een beleggingsonderneming; 
  • een beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • een instelling voor collectieve beleggingen;
  • een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen;
  • een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • een alternatieve-financieringsplatform dat beleggingsdiensten verleent.

Deze ondernemingen moeten vergund of geregistreerd zijn door de FSMA of de NBB.

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan een onderneming en niet verplicht is om zijn productie bij een onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep te plaatsen. Zodra hij toch exclusief met één onderneming is verbonden of verplicht wordt om zijn productie bij een onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep te plaatsen, kan hij geen makelaar meer zijn en moet hij de FSMA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.