search_api_autocomplete
60.

Wat is een "ondernemingsnummer"?

Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel die uit 10 cijfers bestaat en die vermeld is in de kruispuntbank van ondernemingen. Met dit nummer kunnen ondernemingen hun identiteit bewijzen bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid.

U krijgt een ondernemingsnummer bij uw inschrijving als commerciële onderneming via een ondernemingsloket.