search_api_autocomplete
38.

Wat is een "rijksregisternummer"?

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer, toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.

U kan dit terugvinden op uw elektronische identiteitskaart. U kan dit ook persoonlijk opvragen aan het loket van de dienst bevolking.

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste 6 cijfers uw geboortedatum vormen.