search_api_autocomplete
140.

Wat is een "secundaire contactpersoon"?

Secundaire contactpersonen zijn contactpersonen die zijn aangesteld door de primaire contactpersoon via de online applicatie zonder dat ze zijn geauthenticeerd door de FSMA (d.w.z. dat de FSMA hun certificaat niet heeft geverifieerd). Zij handelen onder de verantwoordelijkheid van de primaire contactpersoon. Het staat de primaire contactpersoon vrij om al dan niet een of meerdere secundaire contactpersonen aan te stellen.

Een secundaire contactpersoon kan het online-dossier pas wijzigen nadat het gefinaliseerd werd, maar kan dit ondertussen wel raadplegen.