search_api_autocomplete
197.

Wat is een "tussenpersoon" ?

In deze FAQ's gebruiken we de algemene term "tussenpersoon" om de verzekeringstussenpersonen, de nevenverzekeringstussenpersonen, de herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de kredietbemiddelaars aan te duiden.