search_api_autocomplete
197.

Wat is een "tussenpersoon" ?

In deze FAQ gebruiken we de algemene term "tussenpersoon" om de verzameling van de verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen, de herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de kredietbemiddelaars aan te duiden.