search_api_autocomplete
33.

Wat is een "tussenpersoon-natuurlijke persoon"?

Een tussenpersoon-natuurlijke persoon is een persoon die in eigen naam (d.w.z. niet als vennootschap) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in die hoedanigheid bemiddelingsactiviteiten uitvoert.