search_api_autocomplete
39.

Wat is een "verbonden agent"?

In kredietbemiddeling is een verbonden agent een kredietbemiddelaar die handelt voor rekening van en onder de volle verantwoordelijkheid van 

a) slechts één kredietgever, of

b) meerdere kredietgevers die behoren tot dezelfde groep.

In verzekeringsdistributie is een verbonden agent een verzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, werkzaamheden van verzekeringsdistributie slechts mag uitoefenen in naam en voor rekening van:

  • één enkele verzekeringsonderneming; of
  • verschillende verzekeringsondernemingen in zoverre de verzekeringsovereenkomsten van die ondernemingen geen onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten zijn;

en onder de volledige verantwoordelijkheid van die onderneming(en) handelt voor de verzekeringsovereenkomsten die haar (hen) respectievelijk aanbelangen.

Kort samengevat worden volgende verzekeringsovereenkomsten als onderling concurrerend beschouwd:

  • voor de verzekeringsovereenkomsten die deel uitmaken van de groep van activiteiten "leven":
    a) de spaar- of beleggingsverzekeringen;
    b) de levensverzekeringsovereenkomsten die niet aan de definitie van spaar- of beleggingsverzekering voldoen;
  • voor de verzekeringsovereenkomsten die deel uitmaken van de groep van activiteiten "niet-leven": de verzekeringsovereenkomsten die tot eenzelfde tak behoren.

Een 'verbonden verzekeringsagent' is een tussenpersoon die is ingeschreven in de categorie van agent en die tevens voor het geheel van zijn activiteiten of voor een deel van zijn activiteiten, voldoet aan de definitie van verbonden agent.

In herverzekeringsdistributie heeft men geen definitie van 'verbonden agent'.

In bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten handelt een agent voor rekening van en onder de volle verantwoordelijkheid van één onderneming. In de praktijk is hij dus een verbonden agent.