search_api_autocomplete
223.

Wat is een "verbonden verzekeringsagent" ?

In verzekeringsdistributie is een verbonden agent een verzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, zijn werkzaamheden van verzekeringsdistributie slechts mag uitoefenen in naam en voor rekening van :

  • één enkele verzekeringsonderneming; of
  • verschillende verzekeringsondernemingen in zoverre de verzekeringsovereenkomsten van die ondernemingen geen onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten zijn;

en onder de volledige verantwoordelijkheid van die onderneming(en) handelt voor de verzekeringsovereenkomsten die haar (hen) respectievelijk aanbelangen.

Kort samengevat worden volgende verzekeringsovereenkomsten als onderling concurrerend beschouwd:

  • voor de verzekeringsovereenkomsten die deel uitmaken van de groep van activiteiten "leven":
    • a) de spaar- of beleggingsverzekeringen;
    • b) de levensverzekeringsovereenkomsten die niet aan de definitie van spaar- of beleggingsverzekering voldoen;
  • voor de verzekeringsovereenkomsten die deel uitmaken van de groep van activiteiten "niet-leven" : de verzekeringsovereenkomsten die tot eenzelfde tak behoren.