search_api_autocomplete
198.

Wat is een "vergunde onderneming" ?

Onder "vergunde ondernemingen" verstaan we:

 • in verzekeringsdistributie de verzekeringsondernemingen;
 • in herverzekeringsdistributie de herverzekeringsondernemingen;
 • in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
  • kredietinstellingen;
  • beleggingsondernemingen;
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • instellingen voor collectieve belegging;
  • beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • alternatieve instellingen voor collectieve belegging.
 • in kredietbemiddeling de kredietgevers. 

Dit begrip omvat alle ondernemingen die in België actief mogen zijn, dwz. zowel de ondernemingen met een vergunning naar Belgisch recht als de ondernemingen die op basis van een Europees paspoort beschikken over een geldige registratie om in België actief te zijn. Vergunde ondernemingen moeten opgenomen zijn in de lijsten van de FSMA of de Nationale Bank. U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer

Een tussenpersoon moet steeds controleren of de onderneming waarmee hij wil samenwerken over de vereiste vergunning of registratie beschikt.