search_api_autocomplete
Home
224.

Wat is een "verzekeringsagent" ?

In verzekeringsdistributie is een verzekeringsagent een verzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekeringsdistributie uitoefent.

Een tussenpersoon die in de categorie van agent wordt ingeschreven, moet ook aanduiden of hij zal optreden als verbonden agent van één of meerdere verzekeringsondernemingen.