search_api_autocomplete
221.

Wat is een "verzekeringsmakelaar" ?

In verzekeringsdistributie is een verzekeringsmakelaar een tussenpersoon die zijn distributieactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een verzekeringsonderneming of meerdere verzekeringsondernemingen die tot eenzelfde groep behoren.

Een verzekeringsmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één verzekeringsonderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één verzekeringsonderneming of bij meerdere verzekeringsondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij toch exclusief met één onderneming is verbonden of verplicht wordt om zijn productie geheel of gedeeltelijk te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep, kan hij geen makelaar meer zijn. Hij moet de FSMA daarvan op de hoogte brengen.