search_api_autocomplete
243.

Wat is een "verzekeringstussenpersoon" ?

Een verzekeringstussenpersoon is elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die geen verzekerings- of herverzekeringsonderneming en geen nevenverzekeringstussenpersoon is, en die, tegen vergoeding, toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of het verzekeringsdistributiebedrijf uitoefent.

Er bestaan meerdere categorieën van tussenpersonen in verzekeringsdistributie.