search_api_autocomplete
119.

Wat is een "volmacht"?

Een volmacht is een machtiging toegekend door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (de lastgever) aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (de mandataris) om in zijn naam en voor zijn rekening bepaalde juridische handelingen te verrichten.

Een inschrijvings- of vergunningsaanvraag kan worden ingediend door een persoon die een volmacht heeft verkregen. Het schriftelijk bewijs van deze volmacht moet aan de FSMA bezorgd worden.

Een volmacht is niet nodig indien de aanvraag wordt ingediend door de bemiddelaar-natuurlijke persoon zelf of door een lid van het wettelijke bestuursorgaan bij een rechtspersoon.

U kunt hiervoor gebruik maken van het modeldocument dat de FSMA heeft voorbereid.

In elk geval blijft de tussenpersoon verantwoordelijk voor zijn inschrijvingsdossier en voor het actueel houden ervan.