search_api_autocomplete
119.

Wat is een "volmacht"?

Een volmacht is een machtiging toegekend door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (de lastgever) aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (de lasthebber) om in zijn naam en voor zijn rekening bepaalde juridische handelingen te verrichten. De lasthebber handelt dus onder verantwoordelijkheid van de lastgever.

Een inschrijvings- of vergunningsaanvraag kan worden ingediend door een persoon die daartoe een volmacht heeft verkregen. Het schriftelijk bewijs van deze volmacht moet aan de FSMA worden bezorgd.

Een volmacht is niet nodig indien de aanvraag wordt ingediend door de tussenpersoon-natuurlijke persoon zelf of door een lid van het wettelijke bestuursorgaan bij een rechtspersoon.

U kan hiervoor gebruik maken van het modeldocument dat de FSMA heeft voorbereid.

In ieder geval blijft de tussenpersoon verantwoordelijk voor zijn inschrijvingsdossier en voor het actueel houden ervan.