search_api_autocomplete
120.

Wat is een "wettelijk bestuursorgaan"?

Het wettelijk bestuursorgaan is het bestuursorgaan, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap draagt. Het is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behalve deze waarvoor volgens de wet enkel de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het wettelijk bestuursorgaan kan verschillende vormen aannemen naargelang de vennootschapsvorm. Zo zal bij een NV de raad van bestuur vaak het wettelijk bestuursorgaan zijn. Bij een BV zijn dat de bestuurders (die eventueel een college vormen).

Het wettelijk bestuursorgaan mag niet worden verward met de effectieve leiding van de vennootschap.