search_api_autocomplete
Home
120.

Wat is een "wettelijk bestuursorgaan"?

Het wettelijk bestuursorgaan is het bestuursorgaan zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap. Het is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behalve deze waarvoor volgens de wet enkel de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het wettelijk bestuursorgaan kan verschillende vormen aannemen naargelang de vennootschapsvorm. Zo zal de raad van bestuur vaak het wettelijk bestuursorgaan van een NV zijn. Bij een BVBA, net zoals bij de BV, spreekt men over zaakvoerders (eventueel in een college).

Het wettelijk bestuursorgaan mag niet verward worden met de effectieve leiding van de vennootschap.