search_api_autocomplete
130.

Wat is "eigen vermogen"?

Als bestanddelen van het eigen vermogen worden in aanmerking genomen:

Op te nemen bestanddelen:

  • Geplaatst (volgestort) kapitaal;
  • Uitgiftepremies;
  • Herwaarderingsmeerwaarden;
  • Reserves;
  • Overgedragen winst.

Af te trekken posten:

  • Verlies van het boekjaar;
  • Overgedragen verlies;
  • Eigen aandelen van de vennootschap.