search_api_autocomplete
309.

Wat hield het overgangsregime van de wet op de kredietbemiddeling in voor de betrokken verantwoordelijke personen?

Tot 30 april 2017 konden bepaalde personen die vóór die datum actief waren in kredietbemiddeling zich beroepen op het wettelijke overgangsregime. Met ingang van 1 mei 2017 kan hierop geen beroep meer worden gedaan.

Indien de FSMA heeft geoordeeld dat een betrokken verantwoordelijke persoon bij de inschrijving in de registers van kredietbemiddelaars terecht een beroep deed op de overgangsmaatregelen, blijft de betrokkene er ook nadien de voordelen van genieten: zij komen ook in de toekomst in aanmerking voor een aanstelling in een rol als verantwoordelijke persoon in kredietbemiddeling zonder opnieuw hun beroepskennis te moeten bewijzen.

1. Vrijstelling van diplomavereiste

Verantwoordelijke personen die al aan kredietbemiddeling deden vóór 1 november 2015, hetzij in consumentenkrediet, hetzij in hypothecair krediet, konden genieten van een vrijstelling van de diplomavereiste.

2. Vrijstelling van het afleveren van een examenbewijs

2.1 Personen uit de banksector

Bepaalde personen die voor 1 januari 2015 actief waren als of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten moesten geen examen meer afleggen. Zij moesten geen bijkomende bewijzen leveren, noch inzake hypothecair krediet, noch inzake consumentenkrediet. Het gaat om volgende personen:

  • zij die voor 1 januari 2015 zelf werden ingeschreven als natuurlijke persoon in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA;
  • zij die voor 1 januari 2015 aangesteld werden als effectieve leider inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ("effectieve leider bank") bij een tussenpersoon ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA.
  • zij die voor 1 januari 2015 aangesteld werden als PCP met volledige kennis bij een gereglementeerde onderneming of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Zij moesten enkel het bewijs leveren dat ze als ‘PCP bank’ waren aangesteld (ook als dit op het moment van de aanvraag niet langer het geval was). Ze moesten geen bewijs leveren dat ze geslaagd waren in een examen.

2.2 Personen uit de verzekeringssector

Bepaalde personen die gedurende de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2015 ononderbroken actief geweest zijn bij een verzekeringstussenpersoon die aan kredietbemiddeling deed, moesten geen examen meer afleggen. Zij moesten wel gedurende de betrokken periode ononderbroken actief geweest zijn in één of meerdere van de onderstaande rollen:

  • als natuurlijke persoon die was ingeschreven in het register van (her)verzekeringstussenpersonen van de FSMA;
  • als verantwoordelijke voor de distributie bij een of meerdere tussenpersonen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die waren ingeschreven in het register van de (her)verzekeringstussenpersonen van de FSMA.

Deze personen moesten geen bewijs leveren dat zij geslaagd waren in het examen, maar zij moesten wel bewijzen dat de betrokken (her)verzekeringstussenpersoon actief was in kredietbemiddeling gedurende de voormelde periode van vijf jaar. Zij moesten dit bewijs afzonderlijk leveren voor bemiddeling in hypothecair krediet en in consumentenkrediet.

 

3. Vrijstelling voor personen die een attest opleverden van een examen dat is afgelegd voor 1 november 2015

3.1 Personen uit de banksector

Bepaalde personen die tussen 1 januari en 31 oktober 2015 actief waren als of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of bij een gereglementeerde onderneming én geslaagd zijn in een objectief en meetbaar individueel examen volgend op een gespecialiseerde opleiding in krediet voor 1 november 2015, moesten geen nieuw examen meer afleggen.

Het gaat om de volgende personen:

  • zij die tussen 1 januari en 31 oktober 2015 zelf werden ingeschreven als natuurlijke persoon in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA;
  • zij die tussen 1 januari en 31 oktober 2015 aangesteld werden als effectieve leider inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ("effectieve leider bank") bij een tussenpersoon ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA.
  • zij die tussen 1 januari en 31 oktober 2015 aangesteld werden als PCP met volledige kennis bij een gereglementeerde onderneming of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

3.2 Personen actief in kredietbemiddeling

Bepaalde personen die vóór 1 november 2015 actief waren in kredietbemiddeling én geslaagd zijn in een objectief en meetbaar individueel examen volgend op een gespecialiseerde opleiding in krediet voor 1 november 2015, moesten geen nieuw examen meer afleggen.