search_api_autocomplete
Home
245.

Wat is "verzekeringsdistributie" ?

Verzekeringsdistributie omvat de volgende werkzaamheden:

 

  1. het adviseren over verzekeringsovereenkomsten;
  2. het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten;
  3. het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten;
  4. het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

 

Daaronder is inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten.